Autizam

AUTIZAM je sveobuhvatni (globalni) razvojni poremećaj i zahvaća sve psihičke funkcije. Zbog prirode nastanka i manifestacije, autizam je vrlo složeni poremećaj. Glavne karakteristike autizma su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Javlja se u prvih 36 mjeseci i traje cijeli život. Tipično za Autizam je poremećaj uspostavljanja i održavanja odnosa, poremećaj u komunikaciji, neobični modeli ponašanja, interesa i aktivnosti.

Kod osoba s autizmom vrlo često se javljaju autoagresija (lupanje glavom u zid, grizenje ruku, grebanje i sl.), agresija (udaranje, grizenje, štipanje drugih osoba i sl.), te frustracijski ispadi (vikanje, ispuštanje čudnih zvukova, bacanje po podu i sl.), ali NE kao simptomi autizma, nego kao neznanje ili nemogućnost primjerenog iskazivanja potreba i želja ili kao posljedica bioloških teškoća. Iako se nemože izlječiti, pravilan rad sa autističnom osobom može dati izvanredne rezultate.

Prelevanca:

Autizam ne poznaje rasne, etničke, socijalne granice,način života, stupanj obrazovanja te može pogoditi bilo koju obitelj ili dijete.
Posljednjih godina zabilježen je porast djece kojoj je dijagnosticiran autizam.
Godine 1930. u SAD-u bilo je jedno dijete na 10.000, a 2007. jedno na 150 rođene djece (Centers for Disease Control and Prevention,USA, 2007).
Pojavnost u dječaka je 4 puta veća nego
u djevojčica.