KADA POSUMNJATI NA AUTIZAM

Poremećaj uspostavljanja i održavanja odnosa

nedostatak prvog smiješka
ž osjećanje nelagode u majčinom zagrljaju
ž izbjegavanje kontakata i teškoće u  održavanju pažnje
ž teško uspostavljanje kontakta očima
ž ne obraćanje pažnje na druge osobe
ž izbjegavanje zagrljaja, laganih dodira
ž neznanje iskazivanja svojih osjećaja

Poremećaj u komunikaciji

samo 50% osoba s autizmom razvije neki upotrebljiv govor
ž govor kasni ili potpuno izostaje
ž teško slijedi jednostavne upute
ž ne reagira na izgovaranje svog imena
ž ponavlja pitanje umjesto da odgovori
ž eholalija, ponavljanje rečenog
ž teškoće izražavanja potreba           ž ne pokazuje (kažiprstom) što želi
ž nedostatak mašte i spontane igre
ž teškoće započinjanja i održavanja razgovora
ž inverzija zamjenica (npr. „ti“ „ja“)

Neobični obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti

samostimulirajuća ponašanja (njihanje cijelog tijela naprijed-nazad, pokreti prstiju ispred očiju, primicanje prstiju ustima…)
ž strahovi ili pretjerani interes i zaokupljenost svakodnevnim predmetima, radnjama, događajima
ž opsesivno inzistiranje na održavanju reda – sve se dnevne aktivnosti i raspored stvari moraju zbivati prema ustaljenom redoslijedu
ž čudno i neobično držanje tijela, izraz lica i geste
ž smijanje ili plač bez vidljivog razloga

Primanje osjeta i informacija
Dijete može biti preslabo ili prejako osjetljivo na informacije koje prima kroz svoje osjete vida, sluha, dodira, okusa, mirisa i svjesnost o postojanju vlastita tijela i njegova položaja u prostoru, te osjet ravnoteže.

Obrada primljenih informacija
Dijete može imati teškoće u razumijevanju i organiziranju osjetnih informacija koje prima

Planiranje, izvršavanje odgovora
Dijete može imati teškoća u korištenju svoga tijela ili misli kao odgovor na informaciju koju je primio.

Dijagnoza

Dispanzer za školsku djecu“Dom zdravlja Tuzla” na osnovu M-CHAT obrazaca vrši rani skrining djece u riziku na poremećaj iz autističnog spektra, te u slučaju sumnje upućuju djecu na dalju evaluaciju u psihijatrijsku kliniku Tuzla.

Tretman

Tretman obuhvaća niz postupaka kojima se nastoje ukloniti nepoželjni oblici ponašanja (autoagresija, agresija, frustracijski ispadi),razviti komunikaciju u što većoj mjeri, poboljšati socijalne odnose te sveopće funkcioniranje. Optimalnim tretmanom pomažemo svakoj osobi sa autizmom na jedinstven način koji odgovara upravo njenim posebnim osobinama – drugim riječima iako imaju istu dijagnozu, svaka se osoba razlikuje od druge, čak i unutar iste dijagnostičke skupine, i zahtijeva program napravljen posebno za nju.
Od izuzetnog je značaja intenzivna i odgovarajuća rana intervencija koja daje određene rezultate kod većine djece s autizmom, i to daje nade da će dijete prevladati određene teškoće i napredovati u sveopćem funkcioniranju.
Zbog toga intervencija mora biti provedena čim i što je brže moguće nakon pobuđenih sumnji.
Školovanje djece s autizmom odvija se u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima se ostvaruje odgojno-obrazovni i rehabilitacijski rad prema posebnim planovima i programima primjerenim potrebama i mogućnostima svakog pojedinog učenika. Manji broj djece ima razvijene sposobnosti za uključivanje u redovan sustav školovanja uz prilagođene programe i asistenciju educirane osobe. Da bi se dijete moglo uključiti u
redovan sustav i da bi takav način išao u korist učenika, trebalo bi da dijete ima u većoj mjeri razvijen funkcionalan govor, sposobnost konverzacije, potrebu za socijalnim kontaktima, razvijenu igru.
Tretmani su najuspješniji kada su rađeni prema određenim individualnim razlikama i potrebama svakog djeteta posebno.
Postoji mnogo terapijskih i edukacijskih postupaka koji se uspješno primjenjuju u tretmanu osoba s autizmom.